Wieloletni funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz pracownik różnych szczebli resortu finansów. Kierując komórką prawno-legislacyjną oraz działem prawnym, był odpowiedzialny za sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie konsultacji.

Pozostali prelegenci