Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami; wykładowca, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i instytucjami kultury. W latach 2017–2021 była członkiem Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi indywidualną praktykę radcowską w kancelarii radcy prawnego.

Pozostali prelegenci