Autorka jest IOD w Urzędzie Miasta Łodzi, dyrektorem Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, prawnik. Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach. Kierownik, a następnie zastępca dyrektora komórki do spraw obywatelskich, ekspert w zakresie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej. Obecnie inspektor ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi, a także dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych, który wykorzystuje zdobytą wiedzę praktyczną o sektorze publicznym do oceny założeń, sposobu ich realizacji i skuteczność rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych, a także wspiera, wraz ze swoim zespołem, administratora danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Pozostali prelegenci