Dzień 1

19 kwietnia (poniedziałek)

Otwarcie Forum

16:00-16:15

Rola, zadania oraz odpowiedzialność członków komisji przetargowej za zgodne z przepisami prowadzenie postępowania o zp w świetle zmienionych przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

16:15-17:00

Odpowiedzialność zamawiającego z tytułu naruszenia dfp w zamówieniach publicznych do progu 130 tys. zł w świetle nowych regulacji prawnych

17:00-17:45

Klauzule abuzywne w umowach o zp (rodzaje postanowień umownych, jakich nie może przewidywać zamawiający w projektowanej umowie) a odpowiedzialność za naruszenie dfp w tym zakresie

18:00-18:45

Podsumowanie pierwszego dnia Forum

18:45

Dzień 2

20 kwietnia (wtorek)

Odpowiedzialność zamawiającego za waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle zmienionych przepisów ustawy o dfp

09:00-09:45

Nieprawidłowa realizacja projektu unijnego z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19 - odpowiedzialność karna i z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

09:45-10:30

Oświadczenia majątkowe – uciążliwy obowiązek czy potrzebna procedura (kilka słów na temat ujawniania sytuacji majątkowej; stan obecny i perspektywa zmian)

10:30-11:15

Przerwa

11:15-11:30

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji

11:30-12:15

Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o PPK przez osoby reprezentujące podmiot zatrudniający

12:15-13:00

Przerwa

13:00-13:45

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o zfss w ujęciu wykroczeniowym, skarbowym i ubezpieczeń społecznych

13:45-14:30

Odpowiedzialność osób kierujących pracownikami za prawidłową organizację pracy w kontekście BHP, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i wynagrodzeń

14:30-15:15

Bezpieczeństwo urzędu poprzez pryzmat udostępnianych informacji publicznych

15:15-16:00

Podsumowanie drugiego dnia Forum

16:00

Dzień 3

21 kwietnia (środa)

Jak sprawdzić, czy pisma elektroniczne obsługiwane są prawidłowo

09:00-09:45

Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej

09:45-10:30

Decyzje Prezesa UODO adresowane do sektora publicznego – jak nie narazić się na odpowiedzialność

10:30-11:15

Zakończenie Forum

11:15

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie!