Doktor prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu. Referentka licznych konferencji naukowych poświęconych prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Obecnie pełni funkcję inspektora ochrony danych w sektorze publicznym.

Pozostali prelegenci