Doktor nauk prawnych, prawnik z kilkunastoletnim stażem specjalizujący się w prawie UE oraz prawie zamówień publicznych i finansów publicznych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach, korekt finansowych oraz zwrotu środków unijnych. Zajmuje się kompleksowym wsparciem prawnym przy wdrażaniu projektów unijnych, w tym udzielaniu zamówień publicznych (stosowaniu pzp i zasady konkurencyjności). Wykłada prawo zamówień publicznych w ramach studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej i na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przeprowadził ponad 300 praktycznych szkoleń. Jest autorem i współautorem 11 książek i ponad 100 artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych oraz specjalistycznych (branżowych i eksperckich).

Pozostali prelegenci