O FORUM

Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych to jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostały omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kontroli finansowej oraz kwestii związanych z IT.

Do uczestnictwa w Forum zaprosiliśmy:

  • kierowników departamentów zamówień publicznych
  • głównych księgowych, skarbników i kierowników departamentów finansowych
  • kierowników departamentów prawnych
  • kierowników wydziałów kontroli oraz innych wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy
    kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
  • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

Najlepsi eksperci

Aktualne tematy

Atrakcyjna lokalizacja i komfortowy hotel

Indywidualne konsultacje

Materiały konferencyjne

Zapraszamy do udziału w FORUM

w przyszłym roku!

W PROGRAMIE M.IN.:

Odpowiedzialność kierownika zamawiającego za wprowadzane zmiany do treści zawartych umów w praktyce i orzecznictwie, z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy Pzp

Kontrola zarządcza i audyt po zmianach

Konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej w ujęciu personalnym, wykroczeniowym i karnym

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak uniknąć błędów i przygotować się na jej przejście

Odpowiedzialność kierownictwa za informatyzację podmiotu w świetle aktualnych przepisów

WŚRÓD PRELEGENTÓW

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jsfp z zakresu m.in. zamówień publicznych, rachunkowości czy ochrony danych osobowych.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji najlepszych, doświadczonych ekspertów i praktyków w dziedzinie informacji i ochrony danych osobowych.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy właśnie wchodzą w życie i jakie zmiany są planowane przez ustawodawcę.

Przykłady dobrych praktyk

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj wzorce godne naśladowania.

Doskonała lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od pracy i skorzystaj z wolnego czasu.

Z POPRZEDNICH EDYCJI

ZGŁOSZENIA

Paja

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35