O Forum

To jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jsfp z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kontroli finansowej oraz kwestii związanych z IT.

Do udziału zapraszamy:

  • kierowników departamentów zamówień publicznych
  • głównych księgowych, skarbników i kierowników departamentów finansowych
  • kierowników departamentów prawnych
  • kierowników wydziałów kontroli oraz innych wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
  • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

Wśród prelegentów

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Konferencja w formule online

Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego

W programie m.in.:

Rola, zadania oraz odpowiedzialność członków komisji przetargowej za zgodne z przepisami prowadzenie postępowania o zp w świetle zmienionych przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Sygnaliści i sygnalizowanie nieprawidłowości jako nowy obowiązek zapobiegania naruszeniem prawa i nadużyciom

Zasady działania kas zapomogowo-pożyczkowych zgodnie z nową ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 roku

Odpowiedzialność zamawiającego za waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle zmienionych przepisów ustawy o dfp

Rozkład odpowiedzialności wykroczeniowej za przestrzeganie przepisów prawa pracy pomiędzy osobę kierującą zakładem pracy a kierownika jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej

Otwarte dane a dostęp do informacji publicznej - nowa ustawa, nowe obowiązki (Kto jest zobowiązany do otwierania danych i udostępnienia informacji publicznej oraz komu należy je udostępniać?)

Z poprzednich edycji