O Forum

To jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jsfp z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kontroli finansowej oraz kwestii związanych z IT.

Do udziału zapraszamy:

  • kierowników departamentów zamówień publicznych
  • głównych księgowych, skarbników i kierowników departamentów finansowych
  • kierowników departamentów prawnych
  • kierowników wydziałów kontroli oraz innych wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
  • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych
Komfortowy hotel z wyśmienitą kuchnią
Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym
Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami
Więcej o hotelu
Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego
Atrakcyjna cena - tylko 980 zł za udział we wszystkich wykładach
Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat
Więcej o formule online

Wśród prelegentów

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Konferencja w formule online

Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego

W programie m.in.:

Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało ono wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości i odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021–2027 – obowiązki kierownika jednostki

Automatyzacja procesów w administracji publicznej - czy wyeliminuje nie tylko błędy urzędnika, ale i samego urzędnika?

Granice możliwości – praktyczne problemy w zapewnianiu przez podmioty publiczne dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami

Kontrola systemu AML sprawowana przez organy publiczne - zakres obowiązków i odpowiedzialność

Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów dyrektywy work-life balance

Z poprzednich edycji