Zgłoś się na VIII edycję (2023 r.) w najniższej cenie do 31 grudnia!

O Forum

To jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jsfp z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kontroli finansowej oraz kwestii związanych z IT.

Do udziału zapraszamy:

  • kierowników departamentów zamówień publicznych
  • głównych księgowych, skarbników i kierowników departamentów finansowych
  • kierowników departamentów prawnych
  • kierowników wydziałów kontroli oraz innych wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
  • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

Patronat

Wśród prelegentów

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Konferencja w formule online

Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego

W programie m.in.:

Stanowisko Prokuratorii Generalnej RP w sprawie okoliczności zmiany umowy o zamówienie publiczne z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia)

Podpis elektroniczny kwalifikowany, podpis zaufany a podpis osobisty w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

API – wymagania dla udostępniania danych w jednostkach sektora publicznego

Odpowiedzialność zamawiającego za waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Najczęściej stosowane klauzule waloryzacyjne w praktyce

Odpowiedzialność kadry zarządzającej jsfp za realizację projektu w nowej perspektywie 2021–2027

Zmiany w przepisach o rodzicielstwie

Z poprzednich edycji