O Forum

To jedyna w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jsfp z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kontroli finansowej oraz kwestii związanych z IT.

Do udziału zapraszamy:

  • kierowników departamentów zamówień publicznych
  • głównych księgowych, skarbników i kierowników departamentów finansowych
  • kierowników departamentów prawnych
  • kierowników wydziałów kontroli oraz innych wydziałów organizacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
  • marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, sekretarzy kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej
  • zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych

Patronat

Wśród prelegentów

Zapisz się już dziś na kolejną edycję w promocyjnej cenie!

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Konferencja w formule online

Ciekawa alternatywa dla wydarzenia stacjonarnego

W programie m.in.:

Stanowisko Prokuratorii Generalnej RP w sprawie okoliczności zmiany umowy o zamówienie publiczne z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen (waloryzacja wynagrodzenia)

Podpis elektroniczny kwalifikowany, podpis zaufany a podpis osobisty w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

API – wymagania dla udostępniania danych w jednostkach sektora publicznego

Odpowiedzialność zamawiającego za waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Najczęściej stosowane klauzule waloryzacyjne w praktyce

Odpowiedzialność kadry zarządzającej jsfp za realizację projektu w nowej perspektywie 2021–2027

Zmiany w przepisach o rodzicielstwie

Z poprzednich edycji