„Przetargi Publiczne”

Profesjonalnie i praktycznie o zamówieniach publicznych

„Przetargi Publiczne” to specjalistyczne pismo, w praktyczny i przystępny sposób opisujące zagadnienia z dziedziny zamówień publicznych, z którymi na co dzień borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Miesięcznik systematycznie dostarcza swoim czytelnikom rzetelnych informacji o prawidłowym stosowaniu prawa zamówień publicznych oraz zmianach zachodzących w przepisach. Tworzą go najwybitniejsi specjaliści z tej dziedziny.

„ABI EXPERT”

Prawne i techniczne aspekty ochrony danych i informacji

„ABI EXPERT” to kwartalnik poświęcony problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami. Kwartalnik ma charakter ekspercki, ale poruszane na jego łamach zagadnienia są prezentowane w przystępny sposób i dotyczą praktyki stosowania przepisów oraz technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

„Kadry i Płace w Administracji”

Najważniejszy magazyn działu kadr i płac sfery budżetowej

„Kadry i Płace w Administracji” to magazyn przygotowany dla potrzeb działów kadr sfery budżetowej. Stanowi profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów występujących w przepisach o prawie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i innych pragmatykach służbowych. Publikowane artykuły poruszają aktualne tematy i wyjaśniają sporne kwestie, tworząc zbiór praktycznych opracowań.

„Finanse Publiczne”

Naprawdę opłacalna inwestycja

„Finanse Publiczne” to miesięcznik służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Podejmuje praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej. Obejmuje szeroki zakres tematyczny, wykorzystuje wiedzę i doświadczenie ekspertów z tej dziedziny – praktyków, szkoleniowców, pracowników instytucji rządowych, samorządowych i kontrolnych.

„IT w Administracji”

Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

„IT w Administracji” to miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym, problematyce szeroko pojętej e-administracji, informatyzacji jednostek publicznych i zagadnieniom prawnym w IT. Pismo ma charakter ekspercki, jednak artykuły pisane są w sposób przystępny, a tematy ujmowane od strony praktycznej.