ORGANIZATOR

Organizatorem V Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych były:

Redakcja dwumiesięcznika „Kadry i Płace w Administracji``

„Kadry i Płace w Administracji” to magazyn przygotowany dla potrzeb działów kadr sfery budżetowej. Stanowi profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu problemów występujących w przepisach o prawie pracy, ustawie o pracownikach samorządowych i innych pragmatykach służbowych. Publikowane artykuły poruszają aktualne tematy i wyjaśniają sporne kwestie, tworząc zbiór praktycznych opracowań.

www.kipwa.pl

Redakcja miesięcznika „IT w Administracji``

„IT w Administracji” to miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym, problematyce szeroko pojętej e-administracji, informatyzacji jednostek publicznych i zagadnieniom prawnym w IT. Pismo ma charakter ekspercki, jednak artykuły pisane są w sposób przystępny, a tematy ujmowane od strony praktycznej.

www.itwadministracji.pl

Redakcja miesięcznika „Finanse Publiczne``

„Finanse Publiczne” to miesięcznik służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Podejmuje praktyczne zagadnienia sprawiające problemy w codziennej pracy księgowych i skarbników sfery budżetowej. Obejmuje szeroki zakres tematyczny, wykorzystuje wiedzę i doświadczenie ekspertów z tej dziedziny – praktyków, szkoleniowców, pracowników instytucji rządowych, samorządowych i kontrolnych.

www.finansepubliczne.pl

Redakcja miesięcznika „Przetargi Publiczne``

„Przetargi Publiczne” to specjalistyczne pismo, w praktyczny i przystępny sposób opisujące zagadnienia z dziedziny zamówień publicznych, z którymi na co dzień borykają się zarówno zamawiający, jak i wykonawcy. Miesięcznik systematycznie dostarcza swoim czytelnikom rzetelnych informacji o prawidłowym stosowaniu prawa zamówień publicznych oraz zmianach zachodzących w przepisach. Tworzą go najwybitniejsi specjaliści z tej dziedziny.

www.przetargipubliczne.pl

Redakcja kwartalnika „ABI EXPERT``

„ABI EXPERT” to kwartalnik poświęcony problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami. Kwartalnik ma charakter ekspercki, ale poruszane na jego łamach zagadnienia są prezentowane w przystępny sposób i dotyczą praktyki stosowania przepisów oraz technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

www.abi-expert.pl