Manager z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu, zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi. Zawodowo związany z Centralnym Ośrodkiem Informatyki oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Więcej

Doktor nauk prawnych, naczelnik Wydziału Regulacji Wykorzystywania i Wymiany Danych w Departamencie Zarządzenia Danymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ekspert i autor publikacji z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, otwartych danych,

Więcej

Szefowa Centrum Robotyzacji Procesów MF, od 16 lat związana z branżą IT. Posiadająca doświadczenie w budowie Data Center, projektowaniu i budowie systemów informatycznych, a ostatnio w automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Więcej

Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 r. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubiegania się o złożone zamówienia informatyczne (od 1998 r. menedżer/doradca zarządu w zakresie wsparcia sprzedaży u znaczących integratorów IT w Polsce).

Więcej

Radca prawny, ekspert ds. prowadzenia procesów inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami; szkoleniowiec i autorka publikacji; partner w Square Kancelaria Prawna.

Więcej

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych w licznych instytucjach. Autor wielu publikacji i opinii prawnych dotyczących m.in. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Prawnik, doktorant nauk prawnych, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych w projektach unijnych, w tym w problematyce kontroli i nieprawidłowości, korekt finansowych, procedur zwrotu środków unijnych oraz postępowań odwoławczych prowadzonych w przypadku negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej.

Więcej

Autor książek dotyczących polityki informacyjnej, mediów społecznościowych i kreowania wizerunku, starszy trener (5EQF) prowadzący warsztaty i szkolenia dotyczące mediów społecznościowych, budowania relacji z mediami i kreowania nowoczesnej polityki informacyjnej w administracji publicznej,

Więcej

Redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, wieloletni pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Więcej

Doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym zagadnień kontaktów z partnerami społecznymi. Uznany szkoleniowiec i trener wielu firm szkoleniowych.

Więcej

Radca prawny z wieloletnią praktyką w obsłudze sektora publicznego i prywatnego, koordynator ds. compliance, były funkcjonariusz CBA specjalizujący się w sprawach oświadczeń majątkowych, zapobiegania korupcji i konfliktom interesów oraz przestrzegania zasad etyki, ekspert z zakresu postępowań dotyczących zapewniania dostępności.

Więcej

Prawnik. Wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”.

Więcej