Doktor prawa, IOD w administracji publicznej, wykładowca na UKSW w Warszawie, trener szkoleniowy z zakresu ochrony danych osobowych.

Więcej

Autorka jest IOD w Urzędzie Miasta Łodzi, dyrektorem Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

Więcej

Wykładowca-Praktyk Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Doradca Zarządu Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, ekspert ds. Robotyzacji, prezes zarządu ForProgress, wykładowca i ekspert działając na styku biznesu i IT.

Więcej

Prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Doktor nauk ekonomicznych, ekspertka i trenerka z zakresu gospodarki finansowej, ewidencji i wyceny majątku trwałego oraz inwestycji w jsfp, była główna księgowa i pracownik komórek finansowo-księgowych w jednostkach sektora publicznego.

Więcej

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych w licznych instytucjach. Autor wielu publikacji i opinii prawnych dotyczących m.in. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Prawnik, dyrektor departamentu zakupów w NBP, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek OSKZP, praktyk i doradca, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Doktor nauk prawnych, prawnik z kilkunastoletnim stażem specjalizujący się w prawie UE oraz prawie zamówień publicznych i finansów publicznych, w szczególności w problematyce kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach, korekt finansowych oraz zwrotu środków unijnych.

Więcej

Redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, wieloletni pracownik służb kadrowo-płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także współautor kilku publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Więcej

Doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym zagadnień kontaktów z partnerami społecznymi. Uznany szkoleniowiec i trener wielu firm szkoleniowych.

Więcej

Kierownik Działu Współpracy z Otoczeniem EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym.

Więcej

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami; wykładowca, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny z wieloletnią praktyką w obsłudze sektora publicznego i prywatnego, koordynator ds. compliance, były funkcjonariusz CBA specjalizujący się w sprawach oświadczeń majątkowych, zapobiegania korupcji i konfliktom interesów oraz przestrzegania zasad etyki, ekspert z zakresu postępowań dotyczących zapewniania dostępności.

Więcej

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy, wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k., prelegent. Autor, doświadczony trener i konsultant.

Więcej

Radca prawny, Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i Smart City w Biurze Fundacji Unia Metropoli Polskich im. Pawła Adamowicza. Ekspert w obszarze ochrony danych, EIDAS i prawa administracyjnego.

Więcej