PRELEGENCI

Główny specjalista ds. zamówień publicznych w jsfp, praktyk. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od ponad 10 lat, autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007–2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004–2007, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w latach 2014–2016.

Więcej

Wieloletni pracownik administracji samorządowej. Praktyk, doradca, szkoleniowiec zajmujący się zamówieniami publicznymi i procesem inwestycyjnym od 1995 roku.

Więcej

Radca prawny, jeden z najlepszych specjalistów ds. zamówień publicznych, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca i doradca.

Więcej

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o.

Więcej

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych.

Więcej

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.

Więcej

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (lic MF. Nr 134/2004), audytor środków pochodzących z UE.

Więcej

Prawnik, licencjonowany audytor wewnętrzny, wieloletni pracownik jst, ekspert i praktyk z zakresu finansów komunalnych, budżetu jst, podatków i opłat lokalnych.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 15 lat prowadzi szkolenia i coaching dla biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych i współpracuje z sektorem publicznym wspierając szkoleniami pracowników, kadrę kierowniczą w rozwijaniu kompetencji psychospołecznych.

Więcej

Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych w licznych instytucjach. Autor wielu publikacji i opinii prawnych dotyczących m.in. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym kontaktów z partnerami społecznymi.

Więcej

Redaktor naczelny „Kadr i Płac w Administracji”, wieloletni pracownik służb kadrowo-płacowych, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także współautor trzech publikacji książkowych poświęconych tej tematyce.

Więcej