Prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca, ekspert z zakresu prawa finansów publicznych w licznych instytucjach. Autor wielu publikacji i opinii prawnych dotyczących m.in. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Więcej

Prawnik, dyrektor departamentu zakupów w NBP, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek OSKZP, praktyk i doradca, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Ekspert w problematyce zamówień publicznych w projektach unijnych, kontroli i nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i procedurach zwrotu środków unijnych oraz postępowaniach odwoławczych od negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej

Więcej

Biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych, panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, komentator bieżących wydarzeń publikujący opinie m.in. w serwisach internetowych.

Więcej

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca, autorka wielu publikacji.

Więcej

Redaktor naczelny Kadr i Płac w Administracji, wieloletni pracownik służb kadrowo – płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także współautor trzech publikacji książkowych poświęconych tej tematyce. Członek Rady Programowej Kadr i Płac w Administracji.

Więcej

Ekspert z zakresu prawa pracy z dużym doświadczeniem praktycznym w rozwiązywaniu problemów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Więcej

Doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym zagadnień kontaktów z partnerami społecznymi. Uznany szkoleniowiec i trener wielu firm szkoleniowych.

Więcej

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Od 1995 roku realizuje szeroko pojętą informatyzację regionu w jednostkach samorządu terytorialnego.

Więcej

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Wieloletni funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz pracownik różnych szczebli resortu finansów. Kierując komórką prawno-legislacyjną oraz działem prawnym, był odpowiedzialny za sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie konsultacji.

Więcej

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (698/2004), Internal Quality Assessment/Validator, posiada międzynarodowy certyfikat zapewnienia zarządzania ryzykiem (CRMA).

Więcej

Prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, akredytowany ekspert ©KFE, ceniony trener i wykładowca, autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej