Radca prawny, ekspert ds. prowadzenia procesów inwestycyjnych, prawa zamówień publicznych i gospodarki odpadami; szkoleniowiec i autorka publikacji; partner w Square Kancelaria Prawna.

Więcej

Prawnik, dyrektor departamentu zakupów w NBP, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek OSKZP, praktyk i doradca, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Ekspert w problematyce zamówień publicznych w projektach unijnych, kontroli i nieprawidłowości w projektach, korektach finansowych i procedurach zwrotu środków unijnych oraz postępowaniach odwoławczych od negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej

Więcej

Biegły rewident, wykładowca zagadnień z zakresu inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących oraz informacji dodatkowej w jednostkach budżetowych, panelista podczas największych wydarzeń gospodarczych w Polsce, komentator bieżących wydarzeń publikujący opinie m.in. w serwisach internetowych.

Więcej

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca, autorka wielu publikacji.

Więcej

Autor książek dotyczących polityki informacyjnej, mediów społecznościowych i kreowania wizerunku. Starszy trener (5EQF) prowadzący warsztaty i szkolenia dotyczące mediów społecznościowych, budowania relacji z mediami i kreowania nowoczesnej polityki informacyjnej administracji publicznej i komunikacji.

Więcej

Redaktor naczelny Kadr i Płac w Administracji, wieloletni pracownik służb kadrowo – płacowych, doświadczony trener i szkoleniowiec, autor kilkudziesięciu artykułów z obszaru prawa pracy, a także współautor trzech publikacji książkowych poświęconych tej tematyce. Członek Rady Programowej Kadr i Płac w Administracji.

Więcej

Doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym zagadnień kontaktów z partnerami społecznymi. Uznany szkoleniowiec i trener wielu firm szkoleniowych.

Więcej

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o.

Więcej

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego.

Więcej

Prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, akredytowany ekspert ©KFE, ceniony trener i wykładowca, autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Audytor systemów teleinformatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego jednego z 10 największych banków w Polsce, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz metod zintegrowanej analizy ryzyka jak również zarządzania IT.

Więcej