Autor książek dotyczących polityki informacyjnej, mediów społecznościowych i kreowania wizerunku, starszy trener (5EQF) prowadzący warsztaty i szkolenia dotyczące mediów społecznościowych, budowania relacji z mediami i kreowania nowoczesnej polityki informacyjnej w administracji publicznej, ekspert dwumiesięcznika „Marketing w sektorze publicznym”, wieloletni dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Ukończył studia doktoranckie z zakresu politologii (specjalizacja medioznastwo). Obecnie jest dyrektorem biura ds. szkoleń i pozyskiwania środków UE. Wcześniej pełnił funkcję naczelnika wydziału informacji, promocji i rozwoju Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Pozostali prelegenci