Prawnik. Wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Właściciel Grupy Doradczej specjalizującej się w doradztwie przy zamówieniach współfinansowanych z budżetu UE. Ceniony trener i wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych m.in. „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Kontrola zamówień publicznych”, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie”, „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki”, „Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych.

Pozostali prelegenci