Prawnik, doktorant nauk prawnych, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych w projektach unijnych, w tym w problematyce kontroli i nieprawidłowości, korekt finansowych, procedur zwrotu środków unijnych oraz postępowań odwoławczych prowadzonych w przypadku negatywnej oceny projektu i nieprzyznania dotacji unijnej. Kompleksowo wspiera jsfp i spółki publicznoprawne w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków europejskich. Doradza zamawiającym i wspiera ich podczas kontroli. Przeprowadza audyty ex ante i ex post w zakresie projektów UE i postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Występuje jako obrońca obwinionych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Jest autorem i współautorem 11 książek i około 150 artykułów.

Pozostali prelegenci