Doktor nauk prawnych, naczelnik Wydziału Regulacji Wykorzystywania i Wymiany Danych w Departamencie Zarządzenia Danymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ekspert i autor publikacji z zakresu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, otwartych danych, ochrony danych osobowych i nowych technologii. Członek Public Sector Information Group przy Komisji Europejskiej.

Pozostali prelegenci