Zofia Wojdylak-Sputowska

Prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o integracji europejskiej oraz zarządzania środkami UE, licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 344/2004) i zewnętrzny środków pochodzących z UE, specjalista w zakresie finansów komunalnych, budżetu jst, podatków i opłat lokalnych, zarządzania ryzykiem oraz egzekucji administracyjnej, współautorka kilkunastu książek
i kilkudziesięciu specjalistycznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, dochodów jst, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej.

POZOSTALI PRELEGENCI